Vooruit

Wanneer het schip vooruit op de motor vaart voel je het schroefwater langs het roerblad stromen. Het is een rechtsdraaiende schroef het schip trekt met de kont dan ook een beetje naar stuurboord en beschrijft als je het roer loslaat direct een tamelijk korte bocht naar bakboord.

Afstoppen

 • Zet de gashandle in z'n vrij
 • Druk de gashandle in z'n achteruit (dus alleen tot aan de klik zie De motor:Bediening)
 • Wacht op de klap of op een zacht gegrom dat aangeeft dat de keerkoppeling zijn werk heeft gedaan.
 • Pas nu kun je gas geven.
 • Zolang het schip nog vooruit door het water glijdt lijkt het achterschip vreemd genoeg naar stuurboord te trekken, vandaar onze lichte voorkeur voor aanleggen aan SB.
 • Zodra het schip stilligt of achteruitvaart gaat het achterschip naar bakboord trekken zoals je verwacht bij een rechtsdraaiende schroef.

Achteruitvaren

 • Zoals hier boven beschreven zal het schip, zoals je verwacht bij een rechtsdraaiende schroef, bij achteruit varen met het achterschip naar bakboord trekken. Dit is vaak meer dan het roerblad aan kan. Eén methode lijkt vaart maken met de motor in zijn werk, dan de motor in z'n vrij zetten zodat je kunt sturen. etc.
 • Echter, zodra het schip een bocht inzet, naar bakboord, of, door de wind bijvoorbeeld, naar stuurboord dan is er geen houden aan en zwiept het voorschip hard uit.
 • De enige oplossing: vaar langzaam achteruit. Vermijd het zelfs liever maar helemaal.

Draaien, zwaaien of keren

Andere schepen zie je vaak het roer even aan boord leggen (helemaal dwars zetten) een beetje gas geven en voor het schip snelheid vooruit krijgt is het al een stuk gedraaid. Bij de Emily werkt dit helaas niet zo. Het grootste probleem is de 2 meter afstand tussen schroef en roerblad. Voordat het schroefwater het roer bereikt is het al ver uitgewaaierd zodat het effect van het ombuigen van het schroefwater niet of nauwelijks optreed. Bovendien heeft het schip ondertussen al snelheid vooruit gekregen. Ander probleem is de grootte van het roer. De Emily heeft nog het originele kleine roertje. Prima bij zeilen, maar lastig bij manouvreren.

Als je toch eens moet keren en je hebt meer dan 2 keer de scheepslengte aan ruimte:

 • Kies de draairichting. (Zonder wind draai over bakboord(*). Als het niet te hard waait stuur dan tegen de wind in).
 • Maak wat snelheid in de voorwaarste richting
 • Zet met gang de draai in
 • Zet onmiddelijk de motor in z'n achteruit
 • Wacht tot de keerkoppeling pakt (zie afstoppen)
 • Geef gas....
 • Let op, zodra je merkt dat de draaisnelheid afneemt zet je de motor weer in z'n vrij...
 • en in de vooruit...
 • en zodra de keerkoppeling pakt geef je weer gas.

Als het niet te hard waait kies je voor de draairichting die je het eerst met de kop door de wind brengt. Als de kop eenmaal door de wind is is de draai eigenlijk al gelukt.
Als het hard waait kun je het best kiezen voor draaien op een lijn.
Als je voor de wind vaart en dan moet keren heb je veel meer ruimte nodig dan 2x de scheepslengte. Leg de kop eventueel vast op de wal en laat het achterschip omwaaien.
Nooit de achterkant naar de wal brengen tenzij je heel zeker weet dat het er diep genoeg is voor het roer!!

Staat de ware wind praktisch op de kop van het schip dan kun je heel makkelijk "sur place" keren:

 • Leg het schip bijna stil (uitdrijven)
 • Met het laatste beetje gang stuur je door de wind
 • Laat de wind de kop omwaaien
 • Corrigeer eventueel met een klein beetje voor- of achteruit je positie in het vaarwater.

Heb je minder dan 2x de scheepslengte en je hebt niet de wind op de kop dan kun je niet keren op alleen de motor. Je zult er een lijn bij moeten gebruiken. Je kunt ook met de hand de kop van het schip omlopen.

*) Bij andere schepen met rechtsdraaiende schroef zou je liever over stuurboord de draai inzetten omdat het schroefeffect achteruit groter is dan vooruit helpt het schroefeffect de kont naar bakboord. Bij de Emily is het schroefeffect zolang je nog vooruit glijdt omgekeerd en is het dus handiger om de draai naar bakboord in te zetten. Je mag daarbij het schip niet helemaal stilleggen want dan werkt het schroefeffect tegen en je krijgt voorwaarts de draai er niet meer in omdat je geen water langs het roer hebt.
Je zou ook kunnen zeggen ik begin over stuurboord, trek het schip wel stil en zelfs achteruit en gok dan alleen op het schroef effect. Die zouden we nog eens moeten uitproberen.